Vi stödjer Svenska Naturskyddsföreningen och vi är noggrann med doseringar och använder miljömärkta medel så långt vi kan.

Vi återvinner alla tomma plastförpackningar och kartonger.
 
Till och med våra engångsmoppar är komposterbara.